Leto 2008 je volilno leto na vseh ravneh gasilke organizacije, to je v Prostovoljnih gasilskih društvih, v Gasilskih zvezah in v Gasilski zvezi Slovenije. V Stopercah je bil volilni občni zbor 23. 2. 2008. Za obdobje petih let je izvoljen upravni odbor, ki ga bo vodil predsednik društva Adi Kopše, poveljnik bo Kristijan Kunac. Nadaljujejo se aktivnosti za zbiranje denarja za novo vozilo, ki je od januarja v izdelavi v podjetju SVIT na Ptujski Gori.

To leto je bilo glede opremljanja društva z materialno tehničnimi in zaščitnimi sredstvi eno od boljših. Dne 6.9.2008 smo svečano predali svojemu namenu novo gasilsko vozilo GVV-2, Iveco  4x4. V vozilu je vsa potrebna oprema za intervencije, dovolj novega cevnega materiala, ki smo ga prav tako nabavili v tem letu, električni agregat, motorna žaga in še marsikaj kar pride operativcem prav pri izvajanju intervencij. Ne manjkajo tudi izolirni dihalni aparati, kar štirje so montirani v vozilu, te naprave so ključnega pomena pri notranjih požarih.

Izvedli smo tudi tradicionalni kviz na temo gasilske preventive v podružnični osnovni šoli Stoperce ter pripravili dan odprtih vrat v Gasilskem domu za učitelje in učence te šole.Pozabili nismo na druženje in se srečali v lepem števili v Dolini Vinetu.V tem letu je 7.12.2008 umrl zadnji ustanovni član našega društva g. Franc Mohorko.

 Leto 2009 je potekalo brez večjih pretresov. Ni bilo izstopajočih intervencij, operativni del članstva je izvajal usposabljanja za boljšo pripravljenost. Na občnem zboru smo prvič uporabili multimedijsko podporo, kar je bilo zelo dobro sprejeto. Pripravili in izvedli smo ponovno tradicionalni kviz in dan odprtih vrat za učitelje in učence OŠ Stoperce, gasilska mladina se je udeleževala aktivnosti v organizaciji GZ Majšperk. S štirimi desetinami smo se udeležili občinskega gasilskega tekmovanja.

Gasilskega tekmovanja za memorial Cirila Murka v Majšperku, ki je bil to leto prvič, sta se udeležili moška in ženska desetina. Organizirali smo strokovno ekskurzijo ter si pri tem ogledali gasilski dom PGD Velenje, velenjski grad z muzejem, termoelektrarno Šoštanj, Poklicno gasilsko enoto v Celju ter zaključili ekskurzijo z družabnim večerom.