Kako ravnamo, če zaznamo uhajanje plina v stanovanju?


  • Takoj odpremo okna in vrata ter napravimo prepih.
  • Poskušajmo ugotoviti od kod uhaja plin in ga zaprimo.
  • Električni tok odklopimo le v primeru, če je stikalo izven prostora, kjer uhaja plin.
  • Pokličemo Regijski center za obveščanje na telefonu 112.


POZOR:

Ne uporabljajmo odprtega ognja!

Ne prižigajmo luči ali električnih naprav!Kdaj klicati na številko 112

Splošni napotki za prvo pomoč

Kako ravnamo, če zagori olje ali mast na štedilniku

Kako ravnamo, ča zaznamo uhajanje plina

Kako ravnamo, če zagorijo saje v dimniku

Kako ravnamo ob požaru na objektu

Kako ravnamo, če zagori pod pokrovom motorja ali v vozilu

Sežiganje odpadkov ter kurjenje na prostem

Kako ravnamo, če zagori v naravi