Kako ravnamo, če zagorijo saje v dimniku?


  • Nemudoma pokličite gasilce na telefonsko številko 112.
  • Odstranite vse gorljive predmete iz bližine dimnika.
  • Preglejte vse prostore skozi katere poteka dimnik, morda kje uhaja strupen plin in dim.
  • O požaru obvestite vse stanovalce.
  • Omogočite gasilski enoti dostop do vseh prostorov, da bodo lahko nadzirali dimniški požar do konca izgorevanja saj.POZOR:

Ne vlivajte vode v dimnik!

Ne odpirajte dimniških vrat!

Po požaru naj dimnikar pregleda dimnik!Kdaj klicati na številko 112

Splošni napotki za prvo pomoč

Kako ravnamo, če zagori olje ali mast na štedilniku

Kako ravnamo, če zaznamo uhajanje plina

Kako ravnamo, če zagorijo saje v dimniku

Kako ravnamo ob požaru na objektu

Kako ravnamo, če zagori pod pokrovom motorja ali v vozilu

Sežiganje odpadkov ter kurjenje na prostem

Kako ravnamo, če zagori v naravi