Kako ravnamo ob požaru na objektu?

Gašenje

  • Ob požaru ne postanite panični.
  • Ob požaru takoj obvestite center za obveščanje na telefonsko številko 112.
  • Začetni požar lahko pogasite sami s priročnimi gasilnimi sredstvi z vodo, peskom, pokrovko ali odejo.
  • Če vam požara ne uspe pogasiti s priročnimi gasilnimi sredstvi, uporabite ročni gasilni aparat.


Ukrepi pri gašenju požara

  • Ob požaru v večstanovanjskih, predvsem visokih objektih, je največja nevarnost dim na stopnišču, ki otežuje ali celo onemogoča umik iz objekta. V tem primeru v prostoru, kjer ste, z mokrimi krpami zatesnite spodnji del vrat in v stanovanju počakajte na pomoč.
  • Če dim ni preveč gost, lahko dihala delno zaščitite tako, da si daste pred usta moker robec ali krpo.
  • Ko pridejo gasilci, jih takoj opozorite nase. Vedite pa, da vsako odpiranje oken ali vrat pripomore k širjenju požara, predvsem dima.


Z dodatnimi informacijami, ki jih lahko poveste gasilcem na kraju požara, lahko veliko prispevate k učinkovitejšemu gašenju.Kdaj klicati na številko 112

Splošni napotki za prvo pomoč

Kako ravnamo, če zagori olje ali mast na štedilniku

Kako ravnamo, če zaznamo uhajanje plina

Kako ravnamo, če zagorijo saje v dimniku

Kako ravnamo ob požaru na objektu

Kako ravnamo, če zagori pod pokrovom motorja ali v vozilu

Sežiganje odpadkov ter kurjenje na prostem

Kako ravnamo, če zagori v naravi