Predsedniki in poveljniki skozi zgodovino

 

Prostovoljno gasilsko društvo Stoperce so kot predsedniki v teh letih vodili:

 • Jakob Kamenšek (kot prvi predsednik)
 • Vid Jerič
 • Martin Žunkovič
 • Štefan Kodrič
 • Ivan Kolar
 • Adolf Kopše st.
 • Feliks Taciga
 • Marjeta Lorber por. Sušec
 • Janko – Ivan Vrabič
 • Ignac Vrabič
 • Adi Kopše

Operativno so društvo od ustanovitve do danes vodili poveljniki:

 • Janko Vrabič st. (kot prvi poveljnik)
 • Jakob Kamenšek
 • Martin Žunkovič
 • Franc Lampret
 • Adolf Kopše
 • Anton Nemec
 • Janko Jus
 • Maks Zakelšek
 • Anton Zakelšek
 • Adolf Kopše ml
 • Ivan Golob
 • Ignac Vrabič
 • Janez Jus
 • Janko – Ivan Vrabič
 • Anton Lorber
 • Kristijan Kunac
 • David Jus