V pričakovanju jubileja ter novega vozila

Leto 2006 je leto priprav za proslavo 70. obletnice delovanja društva in razvitje novega prapora. Prireditev je bila 2. 9. 2006. Glavni donator novega prapora je Občina Majšperk. Na prapor se je pripelo 28 trakov, 96 zlatih in 65 srebrnih žebljičkov, ki so jih darovali krajani, vsa društva v kraju, skoraj vsa sosednja PGD in razna podjetja. V tem letu pričnejo z gradnjo prizidka h gasilskemu domu, kateri bo služil za garažo novemu vozilu, ki bo v naslednjih letih nabavljeno. Finančna sredstva za material zagotovi Občina Majšperk, dela opravljajo člani in drugi krajani prostovoljno. Gradnja ostane v tretji fazi.

Razvitje novega prapora

Nadaljujejo se izobraževanja. Dobimo tehnične reševalce, nove uporabnike dihalnih aparatov in tri gasilske častnike. To so: Kristijan Kunac, Gorazd Kopše in Aleš Žnidarko. V Osnovni šoli Stoperce je potekal 4. kviz na temo o gasilstvu. Sodelovale so vse učenke in vsi učenci. Kvize so v vseh letih vodile članice Slavica Taciga, Milenca Golob in Mateja Lončarič. To leto je bilo za gasilstvo v Stopercah pomebno tudi zato, ker je društvo dobilo iz pomoči države dva sodobna izolirna dihalna aparata, ki služita gasilcem za reševanje ponesrečencev iz zadimljenih in gorečih prostorov. Tako bodo lahko tisti, ki so za uporabo teh naprav usposobljeni, le-te s pridom uporabljali, ko bo potrebno.

Leto 2007 je bilo leto izobraževanj, udeležb na občinskem in regijskem tekmovanju, kjer nas je zastopala ženska desetina, katera je pred tem na občinskem tekmovanju dosegla drugo mesto. Ogromno prostega časa in organizacijskega dela je bilo vtkanega v izgradnjo prizidka in adaptacijo vseh drugih prostorov gasilskega doma. Prizidek je bil predan svojemu namenu na manjši slovesnosti 6. 9. 2007. Na tej slovesnosti je predsednik društva povedal, da je bilo za gradnjo porabljenih preko 1200 ur prostovoljnega dela gasilcev in krajanov in da je vrednost prizidka in adaptacije drugih prostorov ocenjena na dobrih 23.000,00 EUR.

V drugi polovici tega leta je upravni odbor imenoval posebno komisijo za nakup novega vozila. Kupili bodo terensko tovorno vozilo znamke IVECO EuroCargo s pogonom na vsa štiri kolesa. V naslednjem letu bo sledila nadgradnja in nastalo bo operativno vozilo z oznako GVV-2. To je vozilo za intervencije na vseh vrstah požarov, ima rezervoar s 1000 litri vode. Vozilo so rezervirali in plačali določeno akontacijo.