Društvo v novem tisočletju

Leta 2001 po sorazmerno kratki vendar neizprosni bolezni umre dolgoletni predsednik PGD Stoperce Ignac Vrabič. Pod njegovim večletnim vodstvom se je društvo zelo dobro razvijalo. Imel je ustrezno mero občutka za organizacijo in povezovanje različnih generacij v društvu. Na rednem občnem zboru je za dobo enega leta za predsednika imenovan Adi Kopše.

Rezervoar za vodo na avtocisterni je dotrajal, zato so jo zamenjali z novo in večjo iz nerjaveče pločevine ter dodelali nadgradnjo, v katero so vgradili eno hitronapadalno cev. Odprodali so staro vozilo T-75 in traktorsko cisterno, ki je bila že dlje časa neizkoriščena. Društvo je organiziralo ekskurzijo v gasilski muzej na Vranskem. Leto je bilo zelo sušno, zato so gasilci opravili več prevozov vode iz Majšperka v skupno zajetje Kupčinji Vrh ter nekaterim gospodinjstvom. Zaradi približevanja gasilske dejavnosti mladim so organizirali predavanje in prvi kviz v OŠ Stoperce. Na kvizu so sodelovali vsi učenci te šole.

Usposabljanja z gasilsko tehniko

V letu 2002 so v avtocisterno vgradili visokotlačno črpalko. Investicija pri obnovi avtocisterne v obeh letih je bila vredna preko 3 milijone takratnih slovenskih tolarjev (približno 12.500,00 EUR). Krajani s prostovoljnimi prispevki darujejo znaten del sredstev za obnovo. V tem času so tudi prebarvali fasado GD in opaž na strehi. Uskladili so statut Prostovljnega gasilskega društva Stoperce s statutom Gasilske zveze Slovenije in Gasilske zveze Majšperk. S tem so podaljšali mandat na pet let vsem organom društva. Sprejet je tudi sklep, da se redne volitve opravijo na Občnem zboru 2003, kot v vseh višjih organizacijah in da se za eno leto podaljša mandat vsem voljenim organom društva.

Leta 2003  so na rednem letnem občnem zboru nove volitve. Predsednik ostane Adi Kopše, poveljnik Anton Lorber za dobo petih let. PGD Stoperce je organizator občinskega tekmovanja, ki ga uspešno izvede septembra. Ostale aktivnosti so običajne, kot jih izvaja vsako podobno gasilsko društvo.

Leto 2004 je leto normalnega dela. Občina Majšperk sprejme načrt opremljanja z vozili za vsa Prostovoljna gasilska društva na svojem območju. Po tem načrtu se morajo društva opremiti v skladu s predpisi do konca leta 2009. In naše društvo je na vrsti v letih 2008-2009, ko lahko kupi novo večje orodno vozili s tipsko oznako GV-2. Potrebno bo zagotoviti 50 % sredstev. Vsa sredstva je potrebno prihraniti za to investicijo. Društvo izvede osnovni tečaj za gasilca, ki se ga udeleži 17 pripravnikov. Vsi ti kasneje uspešno opravijo tudi nadaljevalni tečaj v GZ Majšperk in tako društvo pridobi 17 mladih operativcev. V OŠ Stoperce se izvede drugi kviz v mesecu požarne varnosti v oktobru.

Leto 2005 je leto pospešenega izobraževanja. Društvo pridobi bolničarja, specialiste za radijske postaje, strojnike in uporabnike dihalnih aparatov. Oktobra izvedejo že tretji kviz v OŠ, želja je, da postane to tradicija. Strah poraja dejstvo, da se zaradi gradnje nove šole v Majšperku in vedno manjšega števila učencev, podružnica v Stopercah ukine. Oktobra se tekmovalna desetina mladincev udeleži regijskega tekmovanja v Moškanjcih, kjer pa zaradi slabše motorne brizgalne, s katero tekmuje, ne doseže vidnih rezultatov. V istem času organizirajo tudi družabno srečanje članic in članov v gostinskem objektu našega člana in podjetnika gospoda Marjana Koržeta, “Zelena dolina” v Sučju.