Druga svetovna vojna

Vsa medvojna leta je društvo delovalo  kolikor je pač to za vojni čas mogoče in premagovalo mnoge težave. V tem času je bila večina mladih prisilno mobilizirana v nemško vojsko. Doma so ostali starejši, ki jih je okupacijska oblast usposobila v osnovah gašenja požarov, katerih med vojno po navadi zaradi različnih vojaških dejavnosti, ne manjka. Prvo motorno brizgalno so dobili leta 1942 in z njo preživeli najtežje vojne čase.

Prva motorna brizgalna

Istega leta so od okupacijske oblasti dobili 17 C cevi, 3 B cevi in dva ročnika. Dobljeno opremo so shranili v župnijskem gospodarskem poslopju, kjer je bil tudi sedež okupacijskih oblastnih organov. Opremo so na žalost morali preizkusiti dokaj hitro. Leta 1943 je zagorelo pri Štefanu Kamenšku (na Puši). Uspešno so pogasili stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje ter zavarovali več bližnjih objektov. Društvo je vojno preživelo in nato nadaljevalo z delom. Uspelo jim je zadržati tudi motorno brizgalno s pripadajočimi cevmi, čeprav so bile težnje, da gre vsa oprema kam drugam.