Začetek delovanja društva

Ustanovni člani

Začetki gasilstva v Stopercah segajo v leto 1936. Sosednji kraji Majšperk, Rogatec ter Makole so takrat že imeli svoja gasilska društva, v Stopercah pa ga še ni bilo. Pobudniki za ustanovitev društva in nastanek organiziranega humanitarnega dela so bili bratje Vrabič, šolski upravitelj Karel Slabe in še nekateri domačini. Ustanovni člani so bili: Galun Anton, Fideršek Anton, Jus Janez, Kopše Alojz, Kos Franc, Kamenšek Jakob, Kamenšek Janez, Močnik Franc (takratni župnik), Mohorko Franc, Lampret Franc, Pinoza Janez, Narat Alojz, Rampre Franc, Vrabič Ignac, Vrabič Janko in Vtič Jože.

Leta 1939 se je skupina uniformiranih stoperških gasilcev udeležila gasilskega kongresa v Ljubljani. Iz tega obdobja izhaja tudi prva znana  gasilska fotografija. Še vedno pa so bili brez ustreznega orodja. Začeli so zbirati finančna sredstva za nakup osnovne gasilske opreme, vendar jih je vojna prehitela.

Prostovoljno gasilsko društvo Stoperce je bilo ustanovljeno, a bilo je brez opreme in svojih prostorov. Vzor so si mladi stoperški gasilci iskali v sosednjih gasilskih organizacijah in začeli z njimi sodelovati. Tako so leta 1938 gasilci iz Rogatca prvič Stoperčanom prikazali praktično vajo gašenja večjega požara. Istega leta je društvo dobilo tudi prvih 12 paradnih uniform.