Današnje društvo šteje preko 100 članov in je med najštevilčnejšimi društvi v kraju. Članstvo sestavljajo mladi od 6. leta starosti do najstarejših veteranov. V članstvu so enakopravno zastopane ženske članice, ki so zastopane tudi v izvoljenih organih. Operativno jedro tvori skupina preko 30 dobro usposobljenih operativcev, med katerimi imajo vsi opravljen tečaj za gasilca, večina med njimi pa je opravila še dodatna usposabljanja za različne gasilske specialnosti. 

Vse bralce prosimo, da vzamejo nekatere datume s pridržkom, vsa dejstva pa so resnična. Žal se je veliko arhiva skozi čas izgubilo, saj društvo praktično do leta 1961 ni imelo svojih prostorov. Nekaj se da nadoknaditi, vsega nikoli, poskušali bomo najti še kaj virov, da bomo zgodovino dopolnjevali in jo tudi pisali v prihodnje v obliki kronike.