Stoperce
Nadmorska višina: 361 metrov
Ime občine: Majšperk
Ime pokrajine: Haloze
Oblika naselja: razloženo naselje
 

Lega

Stoperce ležijo v skrajnem zahodnem delu gozdnatih Haloz. Skoznje teče potok Skralska, ki se pozneje izliva v reko Dravinjo pri Majšperku. Skozi Stoperce poteka cesta Ptuj-Rogatec. Spadajo pod Občino Majšperk. V preteklosti je Majšperk nudil zaposlitev mnogim Haložanom.
 
Stoperce so očitno depopulacijsko območje, saj se vidi, da število prebivalcev pada. V ozadju Stoperc se dviga Donačka gora (883 m), ki je priljubljena izletniška točka  mnogih planincev in pohodnikov. Na sredini vasi pa stoji cerkev Sv. Antona Puščavnika.
 

Naselja in zaselki v Stopercah

Stoperce so sestavljene iz naselij: Stoperce, Grdina, Zgornja Sveča, Kupčinji vrh, Dol pri Stopercah. Naselja pa tvorijo manjši zaselkii ki so razloženi po okoliških hribih: Dole, Fiderški Vrh, Gnoni Vrh, Klučice, Krče, Lituž, Ložno, Pistače, Sele, Stara graba, Strmec, Sučje, Terožec, Vodole, Vrh...
 

STOPERCE

Stoperce so razloženo naselje z gručastim jedrom v dolini potoka Skralške. V dolini so travniki njive, na strmih pobočjih je nekaj sadovnjakov. Naselje ima manjši center, saj ima osnovno šolo, pošto, trgovsko in gostinsko ponudbo, ohranjenih pa je tudi nekaj črnih kuhinj in starih viničarskih klet. Tu je tudi cerkev sv. Antona Puščavnika, ki se prvič omenja leta 1441, v kraju je tudi spomenik padlih v drugi svetovni vojni. V kraju pa je postavljen tudi dom krajanov, kjer poteka vrsta prireditev.
 

DOL PRI STOPERCAH

Je razloženo naselje, na južnem pobočju Jelovca. Kmetje so usmerjeni v živinorejo in deloma gozdarstvo. Majhno naselje.
 

GRDINA

Zraven naselja Stoperce leži naselje Grdina, ki je razloženo naselje z gručastim jedrom na stiku dolin potokov Gabrščica in Skralška.
 

KUPČINJI VRH

V povirju Travnega potoka in Gabrščice leži naselje Kupčinji Vrh. Nekdaj je bil del tega naselja imenovan Nadole in del Čermožiše. Iz Kupčinjega Vrha se lahko sprehodite tudi do Donačke gore, saj skozi to naselje pelje veliko planinskih poti. Ljudje, ki živijo tod, pa poskrbijo tudi, da ne boste žejni oziroma lačni.
 

ZGORNJA SVEČA

Zgornja Sveča je razloženo naselje z gručastim jedrom v dolini potoka Skralška ob regionalni cesti Majšperk - Rogatec. Na dolinskem dnu so predvsem travniki in njive, strma pobočja pa poraščena z gozdom.
Gospodarska usmerjenost
Večina tukajšnjih prebivalcev se ukvarja s poljedelstvom in živinorejo, kajti drugih možnosti ni. Mlajši prebivalci si iščejo zaposlitev izven Občine Majšperk; v Rogatcu, Kidričevem, Ptuju, pa tudi v Celju. Nekaj je tudi obrtnikov vendar so redki. Ker so tu gozdnate Haloze in je zato veliko lesa, lastniki gozdov premagujejo finančne težave s prodajo lesa. V Stopercah je šola za prve štiri razrede osnovne šole.
 

Prometna povezanost

Skozi Stoperce teče regionalna cesta Ptuj-Rogatec. To sta dva kraja, ki sta najbližja in kamor gredo prebivalci, kadar potrebujejo iz trgovine kaj več kot 'kruh in sol'. Vasi in zaselki so med seboj povezani s cestami, ki zahtevajo spretnega voznika.