Organi društva

UPRAVNI ODBOR

Predsednik

Adolf Kopše

Namestnik predsednika

Aleš Žnidarko

Poveljnik

David Jus

Tajnik

Mateja Lončarič

Blagajnik

Branko Kidrič

Predstavnik mladih

Marjetka Božičko

Predstavnica članic

Anja Žerak

Predstavnik starejših gasilcev

Anton Lorber

Gospodar

Darko Lampret

Član

Ivan Golob

Član

Simona Lampret

 POVELJSTVO

Poveljnik

David Jus

Namestnik poveljnika

Boris Žnidarko

Podpoveljnik

Kristijan Kunac

Pomočnik za IDA

Kodrič Sašo

Pomočnik za prvo pomoč

Tadej Žerak

Pomočnik za Radijske Zveze

Tadej Kidrič

Orodjar

Peter Lorber

Glavni Strojnik

Dani Lorber

Pomočnik glavnega strojnika

Jože Žnidarko

 NADZORNI ODBOR

 

Predsednik

Angela Kitak

Član

Jus Janez

Član

Peter Korez

 DISCIPLINSKA KOMISIJA

Predsednik

Alojz Galun

Član

Janko Jernejšek

Član

Taciga Slavko