Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Stoperce ima bogato in dolgoletno tradicijo. Od ustanovitve leta 1936 se v društvu uspešno združuje več poslanstev. Primarna naloga je opravljanje in izvajanje nalog v okviru zaščite in reševanja. V društvu pa je na pomembnem mestu tudi medsebojno druženje vseh članov in pomoč pri organizaciji večine družabnih dogodkov v kraju.

Območje, ki ga operativno pokriva PGD Stoperce, je območje krajevne skupnosti Stoperce, ki leži v gozdnatem delu gričevnatih Haloz. Obsega naselja: Stoperce, Grdina, Dol pri Stopercah, Kupčinji Vrh in Zgornjo Svečo. To je 21 km2 ozemlja, od tega 12,8 km2 gozdov. Na tej površini živi 772 prebivalcev. Spada pa v občino Majšperk.

PGD Stoperce je društvo 2. kategorije. Spada v Gasilsko zvezo Majšperk. V GZ Majšperk so še 4 društva: osrednje društvo PGD Majšperk (3. kategorija), PGD Ptujska Gora (2. kategorija), PGD Majšperk-Breg (1. kategorija) in PGD Medvedce (1. kategorija). Višje po organiziranosti sodimo v podravsko regijo in na vrhu pod okrilje Gasilske zveze Slovenije.

Generacijski razpon sega od pionirjev do veteranov, torej vsa starostna obdobja, razen zgodnjega otroštva. Članov, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje gasilske službe.