2012

Ponovno eno od aktivnejših let v zgodovini našega društva. Veterani (sodeluje jih osem) prvič tekmujejo za pokal GZS. Prav tako so aktivni mlajši operativni člani. Poleg rednih izobraževanj in usposabljanj doma in v učnem centru Ig, se udeležujejo vrste tekmovanj, kjer dosegajo vidne rezultate. Društvo dobi novo NGČ in dva NGČ.

Popolnoma je odpovedalo gasilko vozilo AC 16/50 Tam 150, ki je služilo vrsto let. V društvu resno razmišljamo o nakupu novega vozila, ki bo zamenjalo dotrajano. Zato imenujemo komisijo za nakup vozila. Ker moramo sami sofinancirati del vrednosti vozila, začnemo tudi z povečanimi aktivnostmi za pridobitev ustreznih finančnih sredstev. Ker občina Majšperk pripravlja projekt ureditve krajevnega središča pri domu krajanov in gasilskem domu,  je v načrtu rušenje dveh starih in razpadajočih objektov na tem kraju, to je stare »Cvirnove hiše« in stare »Zadruge«. Gasilci sodelujemo z izvajalcem pri podiranju ostrešja in nekaj zaslužimo.

Na gasilski dom, ki se mu je zunanji videz v zadnjih nekaj letih bistveno spremenil in je znatno povečan (za dve garaži in pomožne prostore) izdelamo moderno fasado z toplotno izolacijo. Vrednost del znaša cca 10.000,00 €.

 

Nabavimo tudi televizijski sprejemnik. Posebno skrb posvečamo delu z gasilsko mladino. Za pridobitev novih članov dobro sodelujemo s podružnično OŠ Stoperce, kjer izvedemo že 10. tradicionalni kviz za šolsko mladino.

Dne 2.9.2012 je GZ Majšperk na novem nogometnem igrišču v Majšperku organizirala 16. tekmovanje gasilk in gasilcev GZ Majšperk. Sodelovali smo s sedmimi ekipami in dosegli naslednje rezultate:  Pionirji-3. mesto,  Mladinci I.- 4. mesto, Mladinci II- 3. mesto, Članice A-2. mesto, Člani A-1. mesto, člani B-5. mesto in veterani – 1. mesto.

PGD Stoperce je na dan 31.12.2012 štelo 86 članov starih nad 15 let in 34 članov starih do 15 let. V letu 2012 smo v  svoje vrste sprejeli osem mlajših članov in štiri članice nad 15 let..

 

2013

Uspelo je! PGD Stoperce je 31.8.2013 slovesno predalo svojemu namenu novo gasilsko vozilo AC 16/50 na podvozju Mercedes Benz, Atego, s pogonom na vsa kolesa. Podvozje je bilo kupljeno rabljeno, vendar izredno dobro ohranjeno. Nadgradnjo je izdelalo podjetje Svit Zolar d.o.o. Ptujska Gora. Vrednost vozila z opremo je znašala 120.000 €. Občina Majšperk je prispevala več kot polovico sredstev, naši krajani pa so darovali kar 11.000,00€. Na slovesnosti smo svojemu namenu predali tudi prenovljen gasilski dom in lepo urejeno vaško središče pri gasilskem domu. Na slovesnosti je bilo prisotnih 11 gasilskih praporov in okoli 100 uniformiranih gasilcev iz vseh sosednjih in prijateljskih gasilskih društev. Istočasno smo praznovali tudi dan gasilcev občine Majšperk. Gasilci in občani so se ta dan še dolgo družili na pravi »gasilski veselici«, bilo je krasno.

Na občnem zboru v začetku leta smo izvolili novo vodstvo, ker je prejšnjemu potekel  petletni mandat. Predsednik je ostal Adi Kopše, za poveljnika pa je izvoljen David Jus. Upravni odbor šteje 11 članov poveljstvo pa 9. V tem letu dobimo prvega višjega gasilskega častnika v naši zgodovini, to postane naš odličen gasilski strokovnjak Boris Žnidarko. Operativni člani se tudi v tem letu pridno izpopolnjujejo in pripravljajo za naloge, ki jih lahko doletijo v intervencijah.

Dne 8.9.2013 je bilo občinsko gasilsko tekmovanje, katerega se je udeležilo sedem ekip iz PGD Stoperce  (skupno je sodelovalo 31 ekip iz petih PGD, včlanjenih v GZ Majšperk), rezultati so  naslednji: Pionirji 2. mesto  (tri ekipe), Mladinci-I, 3. mesto,  mladinci- II, 1. mesto (šest ekip), članiceA 2. mesto (pet ekip), člani A 1. mesto (sedem ekip), Člani B, 5. mesto (pet ekip), veterani 1. mesto (pet ekip)

Kot prve tri ekipe v vsaki kategoriji se mladinci, članice in člani A ter veterani udeležijo regijskega tekmovanja v Ormožu. Člani A dosežejo drugo mesto in s tem pridobijo pravico tekmovanja na državnem tekmovanju ki bo v letu 2014. Tudi v tem letu člani A in veterani sodelujejo v tekmovanju za pokal GZS.

 

PGD Stoperce je na dan 31.12.2013 štelo skupaj 116 članov in sicer 88 starih nad 15 let in 28 članov starih do 15 let. Po spolu je 48 žensk in 68 moških, po vrsti članov pa je struktura sledeča. 10 je pionirk in pionirjev, 22 je mladink in mladincev, 19 je pripravnikov, 35 je operativnih članov, 7 je rezervnih operativnih članov, 10 je prostovoljnih gasilcev in 13 veterank in veteranov.