2010

Leto 2010 je ponovno eno od aktivnejših, ki jih v tem obdobju ne manjka. Po sklepu OZ in UO na severozahodni strani objekta dogradimo prostor za kurilnico in skladišče (ali garažo za vozilo za prevoz moštva). Gradnjo sofinancira Občina Majšperk v višini 8.000 €, sami opravimo preko 500 ur prostovoljnega dela (ročnega in strojnega), pomagajo tudi občani s strokovnimi opravili. V Gasilskem domu montiramo centralno ogrevanje ter obnovimo večino električne napeljave. Na garažo 1 in 3 vgradimo električna dvižna vrata.

Za novo vozilo GV V-1 kupimo električni vitel in ga sami vgradimo na vozilo.

V gasilske vrste sprejmemo tri nove člane in članice ter sedem pionirjev, izvedemo osnovni tečaj za gasilca, ki ga zaključi 13 pripravnikov. V šoli Stoperce ob mesecu požarne varnosti izvedemo 8. tradicionalni kviz ter pripravimo dan odprtih vrat za občane, kjer jim praktično prikažemo nevarna ravnanja v gospodinjstvih. Na koncu leta organiziramo strokovno ekskurzijo na letališče JP Brnik in  v gasilsko brigado Ljubljana, ki jo zaključimo z družabnim večerom. Poleg tega se vse leto izvaja strokovno usposabljanje operativnih članov. Na občinskem preverjanju znanja (tekmovanju) sodelujemo  s šestimi ekipami, dvema pionirskima, eno mladinsko, eno ekipo članov A, eno članic A, prvič v naši zgodovini na takem  tekmovanju nastopijo starejši gasilci (veterani) in dosežejo 3. mesto od petih ekip v tej kategoriji.

2011

Tudi leto 2011 ne zaostaja za prejšnjim letom po različnih aktivnostih in investicijah. Prizidek iz prejšnjega leta notranje opremimo z izolacijskim stropom, na gasilskem  domu zamenjamo še vhodna vrata in vsa okna. V notranjosti doma v vse društvene prostore vgradimo izolacijske strope in iz starega skladišča in kuhinje izdelamo novo sejno sobo s kuhinjskim kotičkom, mojstri, krajani, nam opravijo vsa pleskarska dela. Saniramo sanitarije in z dodelavo prejšnjo sejno sobo spremenimo v operativno poveljniški prostor za vodenje intervencij in druge operativne naloge. Investicijo sofinancira Občina Majšperk v višini 8.000 €, sami opravimo veliko ur prostovoljnega dela s strokovno pomočjo priskočijo  občani (elektrika, keramika ….).

Operativno delo je razgibano. V tem letu je posebej pestra tekmovalna aktivnost. Ekipa članov A sodeluje v pokalnem tekmovanji v spajanju sesalnega voda, nato pa še v letni ligi za pokal GZS. Ta ekipa se udeleži tudi več meddruštvenih tekmovanj in dosega solidne rezultate. Na občinskem tekmovanju na Medvedcah nastopimo s šestimi ekipami, dvema pionirskima, eno mladinsko, eno ekipo članic A, eno članov A in ekipo veteranov, ki doseže prvo mesto. Nadaljujemo tekmovanje na regijskem nivoju, kjer nas zastopajo 3 ekipe in sicer pionirji, člani a in veterani. Ekipa starejših pionirjev v imenu GZ Majšperk nastopi na regijskem mladinskem kvizu, kjer se uvrsti v sredino.

Leto zaključimo z 9. kvizom v šoli Stoperce in družabnim srečanjem članstva v gasilskem  domu.